01
02
Nyheter  /   Info   /   Innmelding   /   Bilder   /   været   /   LinkerKontakt   /   Dokumenter
04
05
01

Informasjon om banen

Klubben har vært på befaring på banen idag onsdag og det gjenstår en del arbeid. Grunnet store snømengder og påfølgende regnvær så har arbeidet måtte stoppe opp noen uker. Entrepenøren starter opp igjen til uka.

Klubben vil når arbeidet på banen nærmer seg slutten innkalle til dugnad. Mulige datoer er tirsdag 25 mars eller 29/30 mars alternativ april.

Dette er avhengig av  snø og værforhold.

Oppdateringer kommer på FB og på nett/mail.

Hils Styret

 

Posted on 12 Mar 2014 by Tore Topstad

ÅRSMØTET 2014 - STYRESAMMENSETNING - INFORMASJON

Her er en oppdatering fra årsmøtet i KMK 2014.

Følgende personer ble valgt inn i styret:

Tore Topstad Formann

Steinar Baade  Nestformann-sekretær

Evind Hovet  - styremedlem- kasserer

Terje Eriksen - styremedlem

Tor Magne Hansen - styremedlem 

Jon Hustad - styremedlem/kjørerenes representant

Jarl Skuggevik - varamann

 

Gruppeledere:

Leder aktivitetslederegruppa   Steinar Baade

Leder preppegruppa og maskinpark   Terje Eriksen

Leder kioskgruppa  Tore Topstad

Dugnadsansvarlg      Steinar Baade og Tore Topstad

Medlemsansvarlig      Eivind Hovet

Diverse informasjon:

Klubben har iår utdannet 4 nye akt ledere til treningene samt 2 teknisk ansvarlige + 1 stevneleder til stevnearrangementer.

Dugnad vil bli forsøkt gjennført i 1 eller 2 omganger i mars/april etter at naboen Avfall Sør er ferdig med sine utbedringer som påvirker deler av banen.  Det blir grilling og  kjøring i etterkant av dugnaden.

Klubben vil arrangere en åpen dag en lørdag i mai hvor alle som vil kan prøve å kjøre cross. Ta kontakt med styret hvis du har brukt utstyr som kan brukes og som du ikke trenger. Vi trenger også å låne crosser så fint om noen kan si ja til dette  noen timer en lørdag. 

Minner om at kontigent og lisens må være betalt og framvises når kjøringene startre opp. Oppfordrer ALLE til  ordne dette snarest da det ser ut som våren kommer tidlig iår. Uten gyldig dokumentasjon blir det ingen kjøring.

Har du spørsmål så kontakt styret eller gruppeansvarlig.

Mer informasjon om datoer for dugnad kjøring kommer på Facebook, mail og hjemmeside. 

Hilsen styret

 

 
 
Posted on 10 Mar 2014 by Tore Topstad

Årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i Kristiansand Motocross Klubb.

Møte vil avholdes kl18:00 tirsdag 28. Januar  2014  i 2. etasje i brakken over kiosken.

Saksliste:

  • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  • Valg av møteleder, referent og valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  • Gjennnomgang av årsberetning
  • Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet
  • Fastsettelse av treningsavgift
  • Fastsettelse av medlemskontigent
  • Budsjett for 2013
  • Organisasjonsplan
  • Valg av evt styremedlemmer, revisor, representanter til ting/møter,valgkomite.

Frist på innmelding av saker til årsmøtet er 21 januar.

Posted on 13 Jan 2014 by Geir

Lisens-kurs

Terje Eriksen vil holde lisenskurs for motocross førstkommende tirsdag 14. Januar kl. 17.

Meld deg på ved å ringe Terje på telefon 970 98 001.Kurset vil avholdes i klubbhuset til KMCK eller verkstedet til Terje. Dette vil avhenge av antall påmeldte.

Posted on 07 Jan 2014 by Geir

God jul og godt nyttår

På vegne av styre ønskes alle medlemmer en god jul og godt nyttår.

Banen er stengt for vinteren, men vi håper på en tidlig vår slik at vi kan komme i gang tidlig. :-)

Vi har tidvis hatt problemer med å skaffe aktivitetsledere til treningene, så hvis noen kunne tenke seg dette kan de ta kontakt med Tore Topstad tlf 908 94 809. Det vil bli arrangert kurs på 25-26 Januar på trailbanen.

Innkalling til årsmøtet vil komme i Januar.

Santa

Posted on 25 Dec 2013 by Geir

Banen er åpen søndag 15. desember fra kl 12.00-14.30

Stian har preppet noen runder i dag, så vi satser på å holde åpent i morgen søndag fra kl. 12.

Det skal regne noe i natt, så det blir antagelig noe vann i banen, men Yr.no lover oss sol utover dagen.

Møt opp, dette blir kanskje årest siste sjanse til å kjøre....

Sol :-)

Posted on 14 Dec 2013 by Geir

Banen er åpen søndag 17 november kl 1200 - 1500.

Åpningstid søndag kl 1200 - 1500 !!!   Kiosken selger kun brus og kaffi. Møt opp på muligens siste åpningsdag i 2013.

Posted on 15 Nov 2013 by Tore Topstad

BANEN ER ÅPEN SØNDAG 10 NOV. KL 1100 - 1500

Banen blir preppet og kiosken er åpen.  

Posted on 08 Nov 2013 by Tore Topstad

Klubbgenseren 2013-2014 kan kjøpes i kiosken på søndager.

 

KMCK Hettegenser

Posted on 16 Oct 2013 by Tore Topstad

Sesongavslutning søndag 13 oktober kl 1200-1600

Vi ønsker ALLE motocrosskjører fra hele Agder velkommen til kjøring søndag 13 oktober kl 1200 - 1600.

Banen er nypreppet og vi fyrer opp grillen.

Vi kjører fellesstarter for de som ønsker å være med på dette.

PS ! FØLG MED PÅ NETTET OG PÅ FACE VEDRØRENDE ÅPNINGSTIDER FRAMOVER. VI HOLDER ÅPENT SÅ LENGE DET ER MULIG PÅ SØNDAGER.

TIRSDAG 15 OKTOBER ER SISTE TIRSDAG DET ER ÅPENT i 2013.  

Posted on 11 Oct 2013 by Tore Topstad

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next >>

Content Management Powered by CuteNews
//Hymax-logo //StatNett-Logo