01
02
Nyheter  /   Info   /   Innmelding   /   Bilder   /   været   /   LinkerKontakt   /   Dokumenter
04
05
01

DUGNAD

Ettersom vi nå skal starte våre aktiviteter er det også påkrevet at vi alle gjør en innsats på området.

Vi skal i hovedsak rydde og fjerne søppel. 

Vi starter derfor dugnaden på banen LØRDAG 2 APRIL, KL 11.00.

mvh

Terje

Posted on 24 Mar 2011 by terje

SESONGÅPNING 2011

Etter nøye vurdering av værmeldinger, baneinspeksjon og noen interne vurderinger har vi besluttet å åpne banen for kjøring på lørdag.  Det vil derfor bli

SESONGÅPNING AV MOTOCROSSBANEN LØRDAG 26 MARS, KL 12.00!!smilesmilesmile

Vi hadde opprinnelig planlagt å bruke lørdag til å klargjøre banen da den trenger en "gjennomgang" med maskiner.  I og med at det meldes flott vær på lørdag men regn på søndag forsøker vi derfor å få deler av banen ferdig på lørdag.  Det må derfor påregnes at vi kun åpner deler av banen mens vi prepper andre deler.

Barnebanen er klar til å tas i bruk i sin helhet.

Vi ønsker derfor alle hjertelig velkommen og ser frem til å se dere igjen.

NB:  HUSK KJØRELISENS FOR 2011, SAMT MEDLEMSKORT 2011.

Mvh

Terje

Posted on 24 Mar 2011 by terje

Baneforhold;

Dessverre er det ennå "litt vinter igjen" på banen vår.  Som tidligere skrevet så har vi ryddet snø over hele banen med unntak av "dalene" som vi ikke kommer til med hjullasteren da vi ikke har kjettinger til den.

Det begynner likevel å tine opp endel og dersom neste ukes værmeldinger slår til skal det bli mye sol og varme.  Det er derfor en mulighet for at vi kanskje kan åpne banen for første ordinære kjøring i 2011 neste helg.  La oss håpe på det...

Følg med her på nettsiden så skal dere bli oppdatert utover uken med hensyn til kjøring neste helg...smile

mvh

Terje

Posted on 17 Mar 2011 by terje

Hei Alle Fredag 11 Mars

først og fremst, Takk til alle som stilte opp på vårt Årsmøte i går !!  Selv om det ble litt ekstraarbeid i etterkant er vi fornøyd med å ha dette unnagjort.

Når det gjelder banen er det dessverre ennå vinter....  Det virker som den "sitter godt" i år og det er fremdeles snø på banen.  Når det skal sies har vi snart skuffet hele banen med hjullasteren slik at vi nok har "spart inn" en måned på åpningen vår.  Jeg skal oppdatere etterhvert men foreløpig er det dessverre ennå vinterforhold.

Hilsen

Terje

Posted on 11 Mar 2011 by terje

BILLIG MEDLEMSKONTINGENT !!

Som jeg håper dere har fått med dere, har styret i klubben valgt å sette ned medlemsavgiften for 2011 til Kr 600,- for Senior medlemmer og Kr 400,- for Juniormedlemmer.

Dette er gjort for å imøtekomme de kommentarer og synspunkter som er fremkommet fra medlemmer og førere i året som gikk.  Vi er også klar over at endel valgte å ikke være medlemmer på grunn av dette og vi håper nå at disse ser seg tjent med å melde seg inn igjen.  Husk at dersom du kjører på banen vår mer enn 12 ganger i løpet av et helt år vil det lønne seg å bli medlem.  Det er også selvsagt mulig å være medlem i mer enn en klubb for å spare litt på kjøreavgift.

Selv om det kanskje er litt tidlig å nevne det vil vi allikevel røpe at vi  vurderer å holde åpent hele året med kjøring også på vinterstid.  Dette avhenger av økonomien vår og medlemsantallet.  Vi håper derfor at dere alle kan bidra til å verve medlemmer og spre nyheten om at vi har satt ned medlemskontingenten.  Med flere medlemmer, kommer bedre tilbud...

Vi minner også om at vi har sendt ut giro for medlemskontingent for 2011.  Dersom du av en eller annen grunn ikke har fått denne kan du kontakt klubben så skal vi ordne utsending av giro.  Kontakt Terje eller Evinind Hovet så ordner vi dette.

Når det gjelder banen er det fremdeles vinter...  Vi jobber kontinuerlig med snørydding av banen og håper på mere mildvær...

NB;  Husk også Årsmøtet vårt på Torsdag 10 Mars, Kl 18.00 på banen.

Posted on 04 Mar 2011 by terje

UTSETTELSE AV ÅRSMØTE

Grunnet årsaker utenfor vår kontroll er vi dessverre nødt til å utsette årsmøtet den 24 februar.  Det er ingen dramatikk i dette men vi er allikevel nødt til å utsette årsmøtet og har derfor bestemt at dette skal avholdes;

TORSDAG 10 MARS, KL 18.00

Møtet blir selvsagt i klubbhuset på banen og agenda for møtet er identisk med tidligere utsendt innkalling.  vi sender derfor ikke innkallingen på nytt.

mvh

Terje

Posted on 15 Feb 2011 by terje

VIKTIG - VIKTIG - VIKTIG

Nå er sponsorpakkene ferdige !!

Jeg oppfordrer derfor alle som;

- kjenner noen

- har en rik onkel

- har penger til overs

- har en snill arbeidsgiver

om å ta kontakt med meg på mail, thinc@online.no eller på telefon 977 14 500.

Det er svært viktig at vi klarer å gjøre noe med inntekts siden i klubben vår.  Det gir oss mulighet til å løfte klubben og området opp på et helt annet nivå enn før og vi kan starte med flere aktiviteter som verkstedklubb, flere og større løp, mere trenings aktiviteter osv. 

Jeg vet at det er flere av dere som leser denne siden som har muligheter og jeg ber derfor alle om å være med å dra lasset slik at dette ikke bare faller på noen få ildsjeler.  Alt er klart og ferdig og dere vil få en enkel innføring i hvordan dette kan gjøres som er veldig lett å bruke.  Dette haster og vi må starte snarest da det ikke er lenge igjen før vi starter sesongen.

Jeg håper derfor å høre fra degsmile

mvh

Terje

 

Posted on 04 Feb 2011 by terje

Banens Tilstand

Jeg får ofte spørsmål om hvordan banen er i forfatning, er snøen tint, er det bart eller is, blir det kjøring til helgen, osv.

Per i dag Torsdag 3 februar er banen fremdeles isbelagt.  Hvis noen ønsker å kjøre må de derfor ha piggdekk.  Hvis det er ønsker om dette vennligst send meg en mail på thinc@online.no eller ring / sms meg på mobil 97714500.  Hvis det er tilstrekkelig med folk kan jeg forsøke å organisere noe.  Husk at de som nå skal kjøre må ha gyldig lisens for 2011.  Ta derfor med kvittering og / eller lisenskort med kvittering.

Vi forsøker for øvrig å holde snøen borte fra banen slik at det tiner så raskt som mulig.  Vi har klart å rydde det meste av snøen bort men kan dessverre ikke kjøre ned i "dalene" da hjullasteren ikke har kjettinger.  Vi håper å kunne holde det slik og at vi kan starte normal kjøring så tidlig som mulig denne sesongen.

mvh

terje

Posted on 03 Feb 2011 by terje

Årsmøte

Som det fremgår av referat fra Styremøte 20.1.11 ble det bestemt å innkalle til Årsmøte den 24.2.11.  Her er innkallingen;

                                                                  INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

Det innkalles herved til årsmøte i Kristiansand Motorcross Klubb, torsdag 24. februar, 2011,

Kl 18.00 i Klubbens lokaler i sørlandsparken.

 

Saksliste;

 

1.      Godkjenne de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.

 

2.     Godkjenne innkalling og saksliste.

 

3.     Velge møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 

4.     Godkjenne årsmelding og regnskap.

 

5.     Behandle styrets forslag til Budsjett for 2011.

 

6.     Fastsette medlemskontingent for 2012.

 

7.     Behandle klubbens Organisasjonsplan.

 

8.     Behandle innkomne forslag og saker. 

Husk at slike må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet skal avholdes.

 

9.     Foreta følgende valg;

 

-        Supplerings medlem til styret med funksjon som økomomiansvarlig (ingen øvrige styremedlemmer på valg).

-        2 revisorer

-        Valgkommite

 

På grunn av stor utskiftning i 2010 hvor kun 2 styremedlemmer fra 2009 fortsatt sitter, ble Styret enig om å ikke velge nye medlemmer til styret for å bevare noe kontinuitet.

 

Posted on 24 Jan 2011 by terje

Styremøte torsdag 20 januar

Det ble avholdt styremøte i klubben, torsdag 20 januar i klubbhuset på banen.  Her er referatet fra møtet ;

                    REFERAT FRA STYREMØTE

TORSDAG 20 JANUAR, 2011,

 

            Tilstede fra styret;  Anette Belland, Terje Eriksen, Terje Heiseldal

 

 

1.      Årsmøte

Styret vedtok å innkalle til Årsmøte i klubben torsdag 24 februar, 2011, kl 18.00 i Klubbens lokaler.  

Årsmelding, årsregnskap og budsjett for 2011 fremlegges på årsmøtet.

 

2.     Kristiansand Modell Bil Klubb (KMBK)

Styret vedtok å åpne for å inngå et samarbeid med KMBK.  Terje Heiseldal lager et utkast til avtale mellom klubbene som styret gjennomgår og godkjenner før det presenteres Modellbil klubben.

 

3.     Sponsorarbeid

Styret vedtok å prioritere dette arbeidet og at det iverksettes så snart dokumentasjonen er i orden.  Alle klubbens medlemmer som kan kontakte potensielle sponsorer vil bli tildelt sponsorpakker og nødvendig instruksjon.  Alt sponsorarbeid skal koordineres av klubbens formann slik at ikke samme sponsoren blir forespurt flere ganger.

Det ble understreket at dette arbeidet er det viktigste vi kan gjøre for klubben da økonomien i klubben tilsier at uten sponsormidler vil dette gå ut over aktiviteten i 2011.

 

4.     Utbedring på banen

Det er flere oppgaver på og rundt banen.  Styret vedtok allikevel å vente med ytterligere planlegging og prioritering da slikt arbeid i hovedsak vil kunne gjøres når sesongen starter.  Styret vedtok imidlertid at det er områdets utseende som skal prioriteres når dette arbeidet starter.

 

5.     Maskiner

Styret vedtok følgende;

-         Klubben forsøker å annonsere både traktor og hjullaster på Finn.no for å sondere hva vi kan få i pris.

-         Dersom ønsket pris oppnås selges både traktor og hjullaster

-         Klubben kjøper ny (brukt) traktor

-         Klubben leier inn andre typer maskiner ved behov (f.eks, hjullaster)

-         Det skal også forsøkes å kombinere leieavtale med sponsoravtale.

Det ble imidlertid understreket at dette selvsagt er avhengig av at klubben klarer å generere sponsorinntekter.  Dersom dette ikke er mulig vil det heller ikke la seg gjøre å oppnå det som er foreslått.  Styret vedtok derfor å ta saken opp til ny vurdering når resultatet av sponsorarbeidet og annonsering er kommet lengre.  Dette skal allikevel skje i løpet av de nærmeste uker.

 

6.     Rekruttering

Møtet hadde også en generell diskusjon om klubben for å analysere mulige årsaker til det relativt lave medlemstallet.  Følgende årsaker ble nevnt;

-         Klikkdannelser og usosial oppførsel mot nye som kommer til banen.

-         Manglende ”mottaksapparat” og lite informasjon til nye som kommer. 

-         Uorganisert avvikling av kjøring, ofte uten synlig ledelse /aktivitetsleder.

-         Lite eller ingen sosiale aktiviteter utenom kjøring på treningsdager.

-         Ingen ekstern markedsføring av klubben.

-         Klubbens medlemskontingent er for høy.

 

 

 

 

 

Styret konstaterer at det dessverre er en utbredt oppfatning at klubben ikke er særlig imøtekommende overfor nye som kommer til banen.  Styret ser svært alvorlig på dette og ønsker sterkt å bidra til at det skapes en holdningsendring blant klubbens medlemmer overfor nye medlemmer som ønsker å starte med Motorcross. 

 

Styret vedtok derfor å iverksette følgende tiltak;

 

-         Det skal arbeides konkret med klubbens etablerte medlemmer både barn og voksne for å endre holdningen og være mer imøtekommende og aktivt ta kontakt med nye medlemmer som kommer til vår klubb og bane.

-         Det skal etableres en ”mottaksordning” som består både av skriftlig materiell samt en generell gjennomgang av klubben, sporten, ordninger osv, i form av en gjennomgang sammen med nye medlemmer.

-         Det skal alltid være en godkjent aktivitetsleder på banen for å overse kjøring.  Aktivitetsleder skal ha gul vest og skal opptre i tråd med regelverk.  Dersom det ikke er slik aktivitetsleder på banen skal all kjøring bli stanset umiddelbart og banen bli stengt inntil aktivitetsleder er ankommet.

-         Verkstedklubben på torsdager skal gjeninnføres.  Det betyr minimum 1 voksen tilstede, vaktliste utarbeides.

-         Styret vurderte også klubbens medlemskontingent.  Tilbakemeldinger indikerer at klubben har mistet medlemmer på grunn av for høy kontingent.  Styret besluttet derfor enstemmig å redusere medlemskontingenten til Kr 600,- for Senior, Kr 400 for Junior og beholde Kr 300 for Støttemedlemmer.  Det skal også skrives en forklaring til klubbens medlemmer om dette på klubbens web sider.

 

 

Møtet ble deretter avsluttet.

 

 

 

 

 

_________________________________                                            _________________________________

                  Terje Heiseldal                                                                                                  Geir Solvik

                   Formann                                                                                                          Nestformann

 

 

 

 

__________________________________                                          _________________________________

            Terje Eriksen                                                                                                    Anette Belland

              Styremedlem                                                                                                  Styremedlem

 

 

 

__________________________________                                          _________________________________

            Thomas Jørgensen                                                                                       Unni Solvær

               Styremedlem                                                                                              Styremedlem          

               (ikke tilstede)                                                                                              (ikke tilstede)

 

Posted on 23 Jan 2011 by terje

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next >>

Content Management Powered by CuteNews
//Hymax-logo //StatNett-Logo