01
02
Nyheter  /   Info   /   Innmelding   /   Bilder   /   været   /   LinkerKontakt   /   Dokumenter
04
05
01

ÅRSMØTE KMK TIRSDAG 31 JANUAR kl 1900 I SØRLANDSPARKEN

SAKSLISTE ÅRSMØTE 2017

-  Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

- Valg av møtelede,referent og 2 til å undertegne protokoll

- Årsberetning 2016

 - Årsregnskap 2016 - godkjenning

- Fastsettelse av medlemskontigent - treningsavgit

 - Budsjett 2017

- Valg styre+ revisor

- Innmeldte saker

- Avslutning

-Eventuellt/infomason fra styret.

 

FORSLAG TIL ÅRSMØTET MÅ SENDES STYRET INNEN 17 JANUAR

Posted on 02 Jan 2017 by Tore Topstad

SOMMERAVSLUTNING CROSS SØNDAG 25 SEPTEMBER

Hei

Søndag 25 sept holder vi åpent med både fellsstarter,transponderanlegg og grillng.

Aktiviteter på barnebanen med premier til alle barn.

Håper mange benytter en av de siste varme dagene til motocross.

 

Posted on 23 Sep 2016 by Tore Topstad

BANEN ER ÅPEN HVER TIRSDAG KL 1700 - 2000 OG HVER SØNDAG KL 1300 - 1700.

Meld deg inn og følg med på vår Facebook gruppe for jevnlig oppdatering om baneforhold og annen  informasjon.

Posted on 02 Aug 2016 by Tore Topstad

BANEN ER NÅ STENGT FOR KJØRING FRAM TIL 21 JUNI

Grunnet klargjørring til  Norgescup motorcross 18-19 juni og Norgescup  microbiler 11-12 juni så er nå banen stengt for kjøring fram til tirsdag 21 juni.

Posted on 08 Jun 2016 by Tore Topstad

VI HAR ÅPENT SØNDAG 5 JUNI FRA KL 1300 - 1700

Dette blir siste søndag vi har åpent før Norgescup.

 

Posted on 03 Jun 2016 by Tore Topstad

DUGNAD MANDAG 18 og 25 APRIL KL1700

Årets dugnad blir 2 mandager istedenfor en helg.   18 og 25 april kl 1700.

Vi  skal rydde, male,vaske og snekre  samt ubedre barnebanen. Det vil bli jobber til store og små. 

Størst jobb er del 2 av vanningsanlegget og utbedring og bygging av banedepot og ventesone.

Det vil som vanlig bli lagt inn  mat og drikkepause :).

 

Posted on 11 Apr 2016 by Tore Topstad

STENGING AV BANEN GRUNNET GASS

Til dere som har lest klubbens melding på Facebook idag 1 april.

Vil tro dere nå er blitt rundlurt !

Ha en god  1 april og banen er åpen søndag som vanlig :).

God helg !

Posted on 01 Apr 2016 by Tore Topstad

Banen er åpen i Påsken tirsdag og søndag.

Vi har åpent tirsdag fra kl 1700 til ca 1930 eller til det er mørkt og søndag kl 1200-1600.

Betalt kontigent og lisens skal alltd fremises ved innsjekk.

Til dere som må ta lisenskurs iår , kontakt klubben snarest  på E-post.

 

 

Posted on 21 Mar 2016 by Tore Topstad

ÅRSMØTE i KMK 26 JANUAR KL1900 I SØRLANDSPARKEN

KMK ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i KMK.

SAKSLISTE:

- Godkjennning av møteinnkalling og saksliste

- Valg av møteleder, referent og valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll

- Gjennomgang av årsberetning 2015

- Gjennomgang av årsregnskap for 2015 og godkjenning av dette.

- Fastsettelse av medlemskontigent

- Fastsettelse av treningsavgift

- Budsjett 2016

- Org. plan

- Valg av styre, revisor,valgkomite

- Innmeldte saker

- Avslutning av årsmøtet

- Eventuellt

Enkel servering

 

Posted on 18 Jan 2016 by Tore Topstad

ÅRSMØTE 26 JANUAR KL 1900 i KLUBBSTUA SØRLANDSPARKEN

KMK innkaller til årsmøte 26 januar kl 1900 i Sørlandsparken.

Agenda iht mail utsendt til alle  medlemmer uke 1 2016

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er  17 januar til klubbmail . 

Posted on 04 Jan 2016 by Tore Topstad

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next >>

Content Management Powered by CuteNews
//Hymax-logo //StatNett-Logo